Statuten, Reglementen en ALV

De statuten, reglementen van Tennisclub Rijssen zijn op te vragen bij ons Secretaris.