Over T.C. Rijssen

Een stukje geschiedenis

Tennisclub Rijssen is de oudste tennisclub in Rijssen. Bij de oprichting in 1938 konden de leden slechts van één betonbaan gebruik maken. Nadien is ons park snel uitgebreid naar 5 banen. Sinds november 1998 is onze club in het bezit van een uitermate gezellig houten clubhuis, waarvan exploitatie en onderhoud in eigen beheer worden gedaan. Tot begin 2010 werd bij TCR op gravel gespeeld. In het voorjaar van 2010 is ons park volledig gerenoveerd en spelen wij op Smashcourt. Dit is een All Weather baan soort waarop het hele jaar gespeeld kan worden.

Leden

Onze vereniging telt ca. 350 leden bestaande uit 100 jeugdleden en 250 senioren. Wij beschikken over een gezellig clubhuis waar het vaak goed vertoeven is. U kunt iedere dag/avond vrij spelen. Voor toegang tot ons clubhuis heeft u een KNLTB-pasje nodig. Deze krijgt u via onze ledenadministratie wanneer u zich als nieuw lid aanmeldt. Voordat u de baan op gaat, kunt u via uw pasje op het speciaal daarvoor bestemde afhangbord aangeven op welke baan en tot hoe laat u van plan bent te tennissen (voor enkelspel geldt een minimumspeeltijd van een half uur; voor dubbelspel een heel uur) of online reserveren via de ClubApp. Met uitzondering van de dagen, dat de vereniging deelneemt aan de districtscompetitie (7 zaterdagen van ca. 2e week april t/m eind mei), is er altijd één baan gereserveerd voor de recreant, met uitzondering van de zaterdagmiddag.

Bestuur

Zoals het een goede vereniging betaamt, is er een bestuur dat de vereniging leidt. Dit bestuur bestaat uit zes leden en houdt eens per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin men verantwoording aflegt voor haar handelen. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere besluiten genomen over grote uitgaven, bestedingen van inkomsten etc. Ook vinden in deze vergaderingen verkiezingen van bestuursleden plaats. Naast het bestuur zijn er in onze vereniging diverse commissies.