Contributie

Tennisclub Rijssen beschikt over banen die het gehele jaar door bespeeld kunnen worden. We zijn dus een jaarvereniging. Dit betekent dat je je elke maand van het jaar kan aanmelden als nieuw lid. Vanaf de maand van aanmelding mag je ook gebruik maken van onze tennisbanen. De contributie wordt maandelijks afgeschreven van je rekening.

Senioren betalen maandelijks alleen het lidmaatschapsgeld en - indien van toepassing - apart voor de afgenomen lessen. Jeugdleden betalen maandelijks voor een jaarlidmaatschap inclusief training (30 lessen). De contributie voor niet-spelende leden worden eens per jaar geïnd. Volgens onze statuten is de leeftijd op 31 december van het verenigingsjaar bepalend. Dus als je dit verenigingsjaar resp. 7, 13 of 18 jaar wordt (ook al is dat pas in november), dan val je in die categorie.

Junior lidmaatschap > 18 jaar, inclusief les (30 lessen per seizoen)
4-6 jaar € 13,50 per maand
7-12 jaar € 22,50 euro per maand
13-17 jaar € 24,50 euro per maand
Vanaf 7 jaar betaal je eenmalig € 10,- inschrijvingskosten. 

Senior lidmaatschap18-22 jaar € 8,50 per maand 
18-22 jaar (inclusief 30 lessen per seizoen) €27,00 per maand

vanaf 23 jaar € 13,00 per maand
2 senioren op zelfde adres € 24,50 per maand
Elk volgend lid op zelfde adres € 12,00 per maand    

Niet spelend lid € 25,00 per jaar
Inschrijving eenmalig € 20,00

Vakantie lidmaatschapHeel simpel, alleen maar lid tijdens de vakantie periode,
in de maanden juli en augustus dus. 
Junioren € 25,-
Senioren € 50,-
Prijs is voor twee maanden.

ACTIE - MAAK KENNIS MET TENNIS!!!4 lessen
1 maand lidmaatschap
Eenmalig € 25,-
Wordt je deze maand lid van T.C. Rijssen dan betaal je geen inschrijfgeld
Vul het online inschrijfformulier in zodat we alle benodigde gegevens van je in het systeem hebben.

  

CompetitieCompetitiebijdrage voor jeugdleden t/m 17 jaar bedraagt € 3,50 (per persoon). Voor senioren bedraagt dat € 7,50 (per persoon). Ballengeld senioren/team bedraagt € 40,00 (per team).

KNLTB-pasje
Bij verlies van het KNLTB-pasje kan bij de ledenadministratie een nieuw pasje worden aangevraagd voor. Kosten hiervoor bedragen € 5,00.

Opzegging lidmaatschap
Wat jammer dat je weggaat bij de club. Wij zijn erg benieuwd waarom. Wil je dit ons laten weten? Opzeggen van je lidmaatschap altijd schriftelijk en vóór 1 januari!!! Bij opzegging tussen 1 januari en 1 april wordt € 25 in rekening gebracht en na 1 april is de volledige contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar. Maar uiteraard hopen we dat je gezellig bij de club blijft!